چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

استفاده از خدمات یک فروند بارج مسطح 2000 تنی با قابلیت استقرار جرثقیل بر روی آن بصورت 24 ساعته

مناقصه

م ع پ /97/024

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران