جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجهیزات توربین GE

مناقصه

AN/18/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران