جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۶:۵۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات کنترل فشار گاز ورودی نیروگاه

مناقصه

MM/17/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران