چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۴۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرایی جامع ابنیه در نواحی صنعتی خشکی در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/013/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران