چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات کلی آشپزخانه و رستوران ساختمان پایانه میعانات گازی پارس جنوبی بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/018/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۵ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران