چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۵۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام پروژه طرح ریزی و جمع آوری ساختاری اطلاعات و تولید مدار ک فنی تجهیزات و تاسیسات صنعتی شرکت پایانه های نفتی ایران در سه منطقه خارگ، شمال و پارس جنوبی بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/020/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران