چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۰۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

احداث آبراه و تعریض بلوار شهدا بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/030/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران