سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۵۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اساسی کارگاه جوشکاری عملیات دریایی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/017/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران