چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۵۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

عملیات انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی سوله و تکمیل ساختمان سایت بازیافت

مناقصه

م ع پ/012/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران