جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۴۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بررسی یکپارچه سازی سیستم ارت بدنه، پله و سقف مخازن شرکت پایانه های نفتی ایران بصورت دو مرحله ای

مناقصه

م ع پ/019/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران