چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید سی شاخه هوز لاستیکی 12 اینچ جهت انتقال نفت خام

مناقصه

AA/07/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران