جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام پروژه عملیات اجرایی جامع سازه، خطوط لوله و پوشش های حفاظتی ناحیه خشکی شرکت پایانه های نفتی ایران واقع در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/016/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران