دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۲۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بازرسی خدمات مشاوره بازرسی کالا و تجهیزات ساخت داخل و خارج کشور شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ /97/014

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران