سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه میتر 16 اینچ نوع جابجایی مثبت

مناقصه

MM/97/03

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۸ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران