جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مورد نیاز پایانه میعانات گازی پارس جنوبی

مناقصه

م ع پ /97/005

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران