دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۷:۲۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

کفسازی بتنی محوطه و احداث جاده گشتی انبارهای مرکزی مدیریت بازرگانی

مناقصه

م ع پ/97/003

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران