چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۳۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/96/035

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران