چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۳۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مورد نیاز شرکت پایانه های نفتی ایران در ستاد تهران

مناقصه

م ع پ /97/001

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران