یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۰۶:۱۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مورد نیاز شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ، بوشهر و اهواز

مناقصه

96/024

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۹ خرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران