جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۱۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

م ع پ/96/031 انجام خدمات حراست و حفاظت از تاسیسات/ اسکله/ اماکن و انجام امورات حراست شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/96/031

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران