چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۳۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

م ع پ/96/030 احداث آبراه و تعریض انتهای بلوارشهدای جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/96/030

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران