سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۳۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

م ع پ/96/033 انجام عملیات رسوب زدایی سه مخزن 1 میلیون بشکه ای با هدف افزایش ظرفیت و یک مخزن یک میلیون بشکه ای و پانصد هزار بشکه ای به منظور تعمیرات اساسی در پایانه نفتی خارگ

مناقصه

م ع پ/96/033

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران