چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۳۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

م پ خ/96/037 کارگاه جوشکاری عملیات دریایی در جزیره خارگ

مناقصه

م پ خ/96/037

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران