سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۵۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت دارایی های فیزیکی در واحد های ستادی و عملیاتی شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ /96/011

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران