چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۳۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بازدید و بررسی مسیر داغ واحد شماره 2 نیروگاه بزرگ خارگ

مناقصه

م پ خ /96/036

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران