چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۵۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تعمیرات اساسی تجهیزات و ادوات برقی در تاسیسات صنعتی خارگ

مناقصه

م پ خ /96/035

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران