جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۵:۰۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات بازرسی کالا و تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور شرکت پایانه های نفتی ایران بصورت دو مرحله ای

مناقصه

م ع پ/028/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران