جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۱۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب دو دستگاه محرگ (اکچویتر) نیوماتیکی روی شیر های صنعتی 30 اینچ عسلویه

مناقصه

AN/10/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران