شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام FMC

مناقصه

MM/05/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران