شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 200 عدد آند

مناقصه

JA/15/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران