چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بازیافت پسماند خانگی، انجام خدمات تفکیک از مبدا، جمع آوری مکانیزه، حمل، جداسازی مواد بازیافتی، امحاء ....

مناقصه

م ع پ/023/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۶ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران