شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۲۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید چهار قلم مانیتور آب و فوم آتش نشانی و قطعات مربوطه

مناقصه

JA/12/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران