چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۴۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات عمومی، مهمانسرایی و فرهنگی - ورزشی شرکت پایانه های نفتی ایران بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/022/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران