چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۱۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی استخر روباز شرکت پایانه های نفتی خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/019/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰