شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی موتورهای دیزل دریایی نیگاتا Z-PELLER

مناقصه

AA/02/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران