شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دیوار بتنی پیش ساخته به ابعاد 3*4 به قطر 12 سانتیمتر

مناقصه

AN/06/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران