چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۱۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 45 قلم قطعات سیستم میترینگ SMITH

مناقصه

MM/12/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایرا