شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی موتورهای دریایی ساخت شرکت نیگاتا

مناقصه

AA/11/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۵ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران