چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام پروژه اجرای دیوار ضلع جنوبی محوطه فرودگاه خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/015/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۸ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر:
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران