سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۵۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام بخشی از عملیات تخلیه و بارگیری و انبارداری در انبارها و اسکله، امور بازرگانی در مناطق عملیاتی خارگ، بوشهر، اهواز و تهران بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/017/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۹ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران