دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۷:۴۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فروش تجهیزات مستعمل کارخانه یخ سازی

مزایده

03/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۸ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران