سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی، راه های دسترسی به تاسیسات و جاده گشتی فرودگاه شرکت پایانه های نفتی ایران در خارگ

مناقصه

م ع پ/016/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر:
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران