چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار EPC به منظور انجام طراحی، تامین و نصب تجهیزات سیستم کشف و اعلان حریق اسکله های شرقی (تی) و غربی (آذرپاد) در پایانه نفتی خارگ بصورت دو مرحله ای

مناقصه

م ع پ/023/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران