سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۴۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات پارکینگ اداره ترابری بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ/025/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: بوشهر, شهر:
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران