چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۲۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه توپک رانی هوشمند خط لوله زیر دریایی عسلویه تا گوی شناور شماره 2 به روش HIGH RESOLUTION BI-DI MFL

مناقصه

م ع پ/014/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ مهر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران