شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خریداری قطعات یدکی توربین GE

مناقصه

AA/07/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران