شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خریداری دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ به همراه قطعات یدکی دو ساله

مناقصه

PO1/16/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران