یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خریداری دو دستگاه محرک (اکچویتر) با تغذیه نیتروژن و نصب آنها بر شیرهای صنعتی 30 اینچ عسلویه

مناقصه

AN/10/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران