شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۵۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دیوار بتنی پیش ساخته

مناقصه

AN/06/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران