سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۵۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام پروژه چراغ های دریایی حدفاصل اسکله شرقی تا اسکله کالا و هاربر عملیات دریایی خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/013/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران